Dây Solar 1000v 2 lớp vỏ chuyên dụng cho dòng DC điện mặt trời

12.000

Hotline: 0908022368