CHẾCH UV ∅63

92.000

Vật liệu/Material: Random Polypropylene
Kích cỡ/Size: ∅63
Áp suất làm việc/PN: 12.5bar
Mối nối/Connect: Nối ống bằng hàn nhiệt.

Hotline: 0908022368