CHẾCH UV ∅40

29.000

Vật liệu/Material: Random Polypropylene
Kích cỡ/Size: ∅40
Áp suất làm việc/PN: 12.5bar
Mối nối/Connect: Nối ống bằng hàn nhiệt.

Hotline: 0908022368